Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus - Opinkeuruu

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus

IK-opisto järjestää voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen ammatillisena täydennyskoulutuksena Keuruulla. Tammikuussa 2019 käynnistyvä koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon ja opetusalan ihmisille. 

Koulutus on laajuudeltaan 70 op ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä

Haku koulutukseen päättyy 2.11.2018. Lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät IK-opiston verkkosivuilta https://www.ikopisto.fi/tyonohjaajakoulutus