Opiskele Keuruulla avoimia korkeakouluopintoja - Opinkeuruu

Opiskele Keuruulla avoimia korkeakouluopintoja

Syksyllä 2018 tehtiin kuntalaisille koulutustarvekysely, jonka pohjalta on suunniteltu avoimen korkeakouluopetuksen tarjonta Keuruulle. Ensimmäiset opinnot käynnistyvät vuoden 2019 alusta!

Laaja kattaus eri alan opintoja

Opintotarjottimella on yksittäisiä opintojaksoja sekä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston että Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Näin voit ”maistella” erilaisia sisältöjä eikä sinun tarvitse sitoutua opiskelemaan isoa kokonaisuutta. Pääset siis esimerkiksi tutustumaan eri sisältöihin tai rakentamaan alkupolkua tutkintokoulutukseen. Tai voit opiskella omaksi iloksi. Jos opintoihin osoitetaan määrällisesti laajaa kiinnostusta, voidaan opintojaksojen lisäksi Keuruulla toteuttaa isompia opintokokonaisuuksia (esimerkiksi 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus).

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Tutustu kevään 2019 tarjontaan! Opintoja osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen

JAMK= Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JYAY= Jyväskylän yliopisto avoin yliopisto (linkit kurssikuvauksiin ja ilmoittautumisohjeet opintojakson kohdalla)

A. Yrittäjyys ja liiketoiminta

B. Hyvinvointi ja sen edistäminen

C. Kasvu ja kehityksen tukeminen

D. Tekniikan ala

 KK4A6043

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Pääset ilmoittautumaan opintoihin avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson kohdalla on kerrottu opintomaksun suuruus. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä (op). Huom! 1 op vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Ilmoittautuminen on sitova. Perumisehdot:

  • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson maksun tai enintään 50 euroa.
  • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen.

Joustavaa opiskelua yksin ja yhdessä

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot Keuruulla järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Opintojaksoihin pyritään tarjoamaan Keuruulla lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Keuruun alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Jos opiskelijoita on vähemmän kuin 15, opinnot on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina.

Et ole yksin opintojesi kanssa. Saat aina tukea ja ohjausta opintoihisi. Tuen ja ohjauksen muodot vaihtelevat opintoihin ilmoittautuneiden määrän mukaan. Jos opinnoista kiinnostuneita on riittävästi, lähitapaamisia järjestetään Keuruulla. Tukea ja ohjausta saa aina ”välitteisesti” eli sähköpostitse tai puhelimitse. Aktivoikaa opiskelijaporukan kanssa yhteinen opintopiiri paikallisesti – yhdessä opiskelu on antoisampaa!

Seuraavien vuosien opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Yhteistyössä on mukana myös Keski-Suomen liitto.