Syksyn avoimet korkeakouluopinnot Keuruulla - Opinkeuruu

Syksyn avoimet korkeakouluopinnot Keuruulla

Avointen korkeakouluopintojen tarjoaminen Keuruulla aloitettiin keväällä 2019. Tulevaa opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).

jamk.fi tunnus

Jyväskylän yliopisto logo          

 

 

Syksyn 2019 opintotarjottimella on yksittäisiä opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjonnasta että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Näin voit ”maistella” erilaisia sisältöjä eikä sinun tarvitse sitoutua opiskelemaan isoa kokonaisuutta.  Pääset siis esimerkiksi tutustumaan eri sisältöihin tai rakentamaan alkupolkua tutkintokoulutukseen. Jos opintoihin osoitetaan määrällisesti laajaa kiinnostusta, voidaan opintojaksojen lisäksi Keuruulla toteuttaa isompia opintokokonaisuuksia (esimerkiksi 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus).

Suurin osa opinnoista toteutetaan verkossa, mutta mikäli kysyntää on riittävästi, voidaan opetusta järjestää myös Keuruulla. 

Tutustu syksyn opintotarjontaan

Avoin yliopisto järjestää syksyn aikana teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Mukana on paikallisia ja yliopiston puheenvuoroja. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin avataan syyskuun alussa.

  • Sosiaalityön illassa 24.9.2019 klo 17-20 keskustellaan sosiaalityön arjesta, resursseista, tulevaisuudesta ja opiskelusta.  Tilaisuus on maksuton. Osallistuminen otetaan huomioon Sosiaalityön perusopintokokonaisuuteen (25 op) sisältyvän Sosiaalityön johdantokurssin, 5 op osasuorituksena, kun opinnot aloittaa lukuvuoden 2019-2020 aikana.
  • Erityispedagogiikan ilta järjestetään 5.11.2019 klo 17-20. Teemana on “Moninaisuus meissä – mitä meidän olisi hyvä tietää ja ymmärtää?  Keskustellaan mm. erilaisuudesta, oppimisen esteistä ja tukemisesta sekä osallisuudesta ja erityispedagogiikan opiskelusta.

 

Yrittäjyys ja liiketoiminta

 

Hyvinvointi ja sen edistäminen

 

Kielet ja viestintä

 

Tekniikka ja ICT

 

Biotalous ja ympäristö

 

Ilmoittautuminen JAMK:n verkkokursseille alkaa 1.8. klo 9.00 (sosiaali- ja terveysala klo 10.00)!

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Joustavaa opiskelua yksin ja yhdessä

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä yksin tai yhdessä työskennellen työstettäviä tehtäviä. 

Et ole yksin opintojesi kanssa. Saat aina tukea ja ohjausta opintoihisi ottamalla meihin yhteyttä. Aktivoikaa opiskelijaporukan kanssa yhteinen opintopiiri paikallisesti – yhdessä opiskelu on antoisampaa!

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintoihin ilmoittaudutaan avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson kohdalla on kerrottu opintomaksun suuruus. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä (op). Ilmoittautuminen on sitova.

Perumisehdot:

  •  JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson maksun tai enintään 50 euroa. 
  • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opinto-ote

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opinto-otteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.