Hakukelpoisuus - Opinkeuruu

Hakukelpoisuus

Toinen aste

Peruskoulu tai sitä vastaava oppimäärä.

Ammattikorkeakoulu

Yleisen hakukelpoisuuden antavat:

• lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
• International Baccalaureate, Reifeprüfung-, tai European Baccalaureate-tutkinto
• opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ei amk- eikä yliopistotutkinto)
• vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
• vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot
• ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
• ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat:

• alle kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto
• alle kolmivuotiset yhdistelmäopinnot

Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle voi myös täydentää yleiseksi hakukelpoisuudeksi.

 

Yliopisto

Yliopistokoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

• ylioppilastutkinto
• International Baccalaureate -tutkinto(IB), eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), Reifeprüfung-tutkinto
• vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot,
• ammatillisen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaavan aikaisempi tutkinto
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
• hakukohteen edellyttämät avoimen yliopisto-opetuksen opinnot.