Aikuiskoulutus - Opinkeuruu

Mitä aikuiskoulutus on?

Aikuisopiskelu

Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta.  Aikuisille on tarjolla:

•    tutkintoon johtavaa koulutusta
•    lisä- ja täydennyskoulutusta
•    harrastuskursseja.

Aikuiskoulutus voi olla:

•    omaehtoista koulutusta (koulutusta, johon henkilö on hakeutunut omasta aloitteestaan)
•    oppisopimuskoulutusta
•    henkilöstökoulutusta
•    työvoimakoulutusta (pääsääntöisesti työttömille tarkoitettua).

Aikuisille järjestetään koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella!

MITÄ EROA ON AIKUISTEN JA NUORTEN KOULUTUKSELLA?

Aikuiskoulutus eroaa nuorten koulutuksesta ennen kaikkea opintojen järjestämistavan mukaan. Valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa. Aikuisten opiskelua on helpotettu siten, että aikaisemmat opintosuoritukset ja osaaminen voidaan lukea hyväksi. Olipa osaaminen hankittu sitten opiskelemalla, työssä tai vapaa-aikana, se lasketaan osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumista ja lyhentää opiskeluaikaa.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa osoittaa ammattitaitonsa työelämässä käytännön työtehtävissä. Katso videolta miten suoritat näyttötutkinnon (Opintopolun Youtube-kanava)

KUINKA YLEISTÄ AIKUISTEN OPISKELU ON?

Jatko- ja täydennyskoulutuksen tarve kasvaa koko ajan, sillä työelämä ja työmarkkinat muuttuvat nopeasti, ja työtehtävien vaatimukset kasvavat. Yli puolet 25–64-vuotiaista suomalaisista opiskelee vuosittain, ja vielä useampi kartuttaa tietojaan ja taitojaan opiskelemalla itsekseen.

VOIKO HUVIN VUOKSI OPISKELLA?

Tärkeä osa aikuiskoulutusta on ammattitaitoa uudistava, laajentava ja syventävä lisä- ja täydennyskoulutus. Kaikki koulutus ei liity suoraan työhön ja ammattitaitoon. Tarjolla on runsaasti myös kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja. Aikuisopiskelu voi olla myös tietojen ja taitojen kartuttamista harrastusten vuoksi.