Opiskelu aikuisena - Opinkeuruu

Opiskelu aikuisena

MITEN VOI OPISKELLA?

Opiskella voi työssä, työn ohessa tai omalla ajalla. Koulutusta järjestetään päivisin, iltaisin, viikonloppuisin ja yhä enemmän verkko- ja etäopetuksena.

MISSÄ AIKUISET VOIVAT OPISKELLA?

Aikuiskoulutusta järjestetään muun muassa:

•    yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
•    ammatillisissa oppilaitoksissa
•    ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
•    ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
•    aikuislukioissa
•    kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa
•    kesäyliopistoissa
•    opintokeskuksissa
•    liikunnan koulutuskeskuksissa
•    musiikkioppilaitoksissa.

VOIKO KESKEN JÄÄNEITÄ OPINTOJA JATKAA?

Työelämä on saattanut viedä mukanaan ja koulut jääneet kesken. Keskeytyneitä opintoja pystyy jatkamaan myöhemminkin. Tutkinnon voi hankkia myös vahvoilla työelämän näytöillä.

MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN?

Koulutukseen haetaan yleensä suoraan järjestävään oppilaitokseen. Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yliopistojen tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin haetaan yhteishaun kautta tai erillisvalinnoissa suoraan yliopistoon.