Opintojen suunnittelua - Opinkeuruu

Opintojen suunnittelua

Apua opintojen suunnitteluun

Ammattinetti.fi
Tietoa eri ammateista ja ammattialoista
 
Arviointitietoa eri alojen työllisyystilanteesta Keski-Suomessa noin viiden vuoden päästä sekä sitä, millaisissa ammateissa tuolloin on töitä. 
 
Aikuisten urasuunnittelua
 
Sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy kattavasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjien palveluita. 
 
Osaan.fi
Ammatilliset näyttötutkinnot ja osaamisen tunnistaminen
 
Tietoa TE-palveluiden tarjoamista tieto- ja ohjauspalveluista uuden ammatin valintaan.
 
Tietoa oppimisesta ja oppimaan oppimisesta
 
Getset.fi
Oppimateriaali ja työkirja, joka auttaa aikuista oppijaa tutustumaan omiin mahdollisuuksiinsa aikuiskoulutuksessa ja työmarkkinoilla