Anne - yrittäjä - Opinkeuruu

Tarinakuvat2

Kuka?
K. Kieppi Oy on kiinteistöalan palveluyritys. Yrityksen johdossa on tapahtunut sukupolvenvaihdos, Anne on aloittanut yrityksen johdossa puoli vuotta sitten. Yritys on toiminut alalla pitkään ja osa henkilökunnasta on ollut yhtiön palveluksessa sen alusta asti. Yritykseen on tulossa suuria muutoksia, sillä toimialaa halutaan laajentaa. Kiinteistöpalvelualan muutos on lisännyt koulutustarvetta. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä, mutta alan kasvumahdollisuuksien takia uusia, osaavia työntekijöitä tarvitaan. Myös pitkäaikaisen ja osaavan henkilökunnan tulisi päivittää ammattitaitoaan ajan tasalle.

Mitä haluaa?
Anne pitää henkilökunnan jatkuvan kehittämistä erittäin tärkeänä asiana yrityksen eteenpäin viemisessä. Yritys tarvitsee uusia osaajia ja oman henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä työkykyisyyden lisäämistä. Keuruun Kieppi haluaa yritykselle räätälöityä koulutusta, jossa opetus tapahtuu omissa tiloissa tai ainakin lähellä niitä. Koulutuspäivät pitää suunnitella siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin yrityksen työrytmiin. Opiskeltavien asioiden on oltava konkreettisia, muuten koulutuksesta ei ole mitään hyötyä.
Anne haluaa, että koulutuksesta on selkeä hyöty liiketoimintaan.

Mitä mahdollisuuksia?

Täsmäkoulutus:  voidaan käyttää, kun yrityksessä tapahtuu teknologisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai henkilöstön osaamisen parantamista ja kun yrityksen henkilöstön ammattitaito ei vastaa muuttuneita olosuhteita.

Rekrykoulutus:  tarkoitettu työnantajalle tai usean työnantajan ryhmälle, jotka tarvitsevat uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. Työvoimakoulutus voidaan yhdistää laajempaan yrityksen kehittämisohjelmaan.

Oppisopimuskoulutus: soveltuu tilanteeseen, jossa:

• rekrytoidaan täysin uusi työntekijä, joka perehdytetään työhön

• nykyinen työntekijä saa pätevyyden työhön, jota jo tekee

• nykyinen työntekijä opiskelee yrityksessä uusiin tehtäviin

• henkilöstöä koulutetaan ryhmänä uuteen tehtävään.