Osaamisen jakamista opastaen - Opinkeuruu

Keuruun kaupungin siivouspalveluissa panostetaan henkilöstön koulutukseen. Parhaillaan 11 laitoshuoltajaa on työn ohessa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, jonka avulla lisätään heidän valmiuksia suunnitella ja toteuttaa työntekijöiden ja työssäoppijoiden opastamista eri työtehtäviin. Koulutuksen avulla kokeneetkin laitoshuoltajat päivittävät osaamisensa alan uusimmalla tiedolla.

Laitoshuoltajat2015rajattu

- Keuruun kaupungin tukipalvelujen laitoshuoltajat ovat puhtausalan ammattilaisia. Ammattitaidon turvaaminen tulevinakin vuosina ja tiedon jakaminen tuleville uusille työntekijöille mahdollistetaan hyvällä perehdytyksellä ja työn opastuksella, Keuruun kaupungin siivoustyönjohtaja Tuula Kivimäki kertoo. -Opastuksen tukemiseksi työalueeseen opastaminen tutkinnon osana antaa hyvät tiedot ja taidot, sekä mahdollisuuden luoda yhtenäisen toimintamallin.

Koulutuksen aikana suoritetaan laitoshuoltajan ammattitutkinnon työalueeseen opastamiseen keskittyvä tutkinnon osa oppisopimuskoulutuksena.  Perehdytystä on harjoiteltu ryhmätöissä sekä aidoissa tilanteissa työpaikalla, ja sitä on arvioitu videoinnin avulla.

- Koulutuksen avulla on opittu mitä tulee ottaa huomioon kun uusi työntekijä tulee työpaikalle. Aluksi otetaan selvää mitä tulokas osaa, ja sen jälkeen tietoa annetaan pieninä palasina, ei paljoa kerralla, laitoshuoltaja Sirpa Äikäs kuvailee.

-Tässä tutkinnon osassa on tärkeää tiedonhallinta, oman työn sisältö sekä se miten tietoa jaetaan muille. Puhtauspalvelualalla on perinteisesti ollut vähän kirjallisia ohjeita. Koulutuksen avulla on opeteltu miten tietoa voisi dokumentoida ja pukea tekstimuotoon, kouluttaja Maarit Pakarinen Jyväskylän aikuisopistosta kuvailee. 

-Tietoa voi etsiä eikä kaikkea tarvitse onneksi muistaa. Tiedonhankintaa ja tiedon jakamista on harjoiteltu koulutuksen aikana esimerkiksi kohdekansioiden päivityksen muodossa, laitoshuoltaja Anne Kaattari tähdentää.

-Keuruun kaupunki suhtautuu työnantajana positiivisesti kouluttautumiseen ja siivouspalvelussa on hyvä koulutuspöhinä käynnissä. Osa henkilöstöstä täydentää ja päivittää osaamistaan tutkintoon tai tutkinnon osaan tähtäävässä koulutuksessa ja osa on lyhyemmässä täydennyskoulutuksessa.  Työyksiköt toimivat myös työssäoppimispaikkana monelle. 
-Kun ajat ovat kovat ja rahaa vähän, osaamisen merkitys korostuu. Kaikki koulutus on henkisen osaamispääoman kasvattamista. Kun se annetaan työyhteisön käyttöön, siitä syntyy organisaation osaamista, Pakarinen tähdentää.
 

Myös kouluttautuvat laitoshuoltajat ovat pitävät jatkuvaa osaamisen päivitystä tärkeänä: - Omalle työlleen sokeutuu helposti, ja koulutus herättää ajattelemaan. - Seuraavaksi tarvittaisiin opastusta tietotekniikan käyttöön sekä kielikoulutusta, laitoshuoltaja Inga Paldanius suunnittelee.

Laitoshuoltajien opintojakso huipentuu loppuvuonna tutkintotilaisuuksissa, joissa he osoittavat ammattitaitonsa työtehtävissä todellisessa työympäristössä. 

Kuvassa ylhäällä takana Auli Saarinen, ylhäällä vasemmalta Inga Paldanius, Sirpa Äikäs, toinen rivi vasemmalta Tuula Kivimäki, Tarja Katajaheimo, Elvi Lepistö, kolmas rivi vas. Anne Kaattari, Taina Alkula ja alimmaisena kouluttaja Maarit Pakarinen. Kuvasta puuttuu opiskelijoista Kaisa Eronen, Raija-Liisa Lipponen, Anne Lytsy ja Rauni Jokinen.