Puusepäksi käytännön työssä - Opinkeuruu

Puusepäksi käytännön työssä

Maanantaista perjantaihin Marko työskentelee Keuruun Työllisyyspalveluiden alaisuudessa toimivMarko opiskelee puusepäksi työssä oppien.an Toimintakeskus Navikan puutyöosastolla. Siellä valmistetaan käyttötavaraa kaidelaudoista tarjottimiin. Markon päivät alkavat aina kahdeksalta ja päättyvät iltapäiväkolmelta. Kätevän miehen käsistä syntyy monenlaista, mutta viime aikoina työn alla ovat olleet hyllyköt ja kaapistot. Erityisesti liitoksia on harjoiteltu. Koska Marko on opiskelija, hän ei tee samanlaista sarjatavaraa kuin muut, vaan keskittyy sellaisten töiden työstämiseen, jotka kehittävät hänen ammattitaitoaan puusepänalan ammattitutkinnon vaatimusten mukaisesti. Miehen työ on arvokas lisä myös Navikan meneillään olevaan tuotekehitysprosessiin.

Kipinä opiskeluun syttyi hiljalleen elettyjen vuosien aikana. Marko on aina ollut käytännön tekijä, jonka juuret juontavat metsäalalle, mutta jolle nuoruudessa ammattikoulu ei tarjonnut riittävän kiinnostavaa ja konkreettista väylää opiskella ammattiin. Tutkinnot jäivät kesken. Perheen perustamisen myötä opiskelu unohtui ja mahdollisuudetkin kapenivat. Arki kului lapsiperheen asioiden pyörityksessä, sekä erilaisten määräaikaisten työsuhteiden, työttömyysjaksojen ja TE –
toimiston kurssien vaihdellessa. Myös kuntouttava työtoiminta tuli tutuksi.

Ajan kuluessa opiskelu alkoi taas näyttäytyä Markolle kiinnostavana mahdollisuutena. Loppuun tehty kokonainen ammatillinen tutkinto lisäisi tuntuvasti työllistymismahdollisuuksia. Opiskelu työttömyysetuudella oli mielekäs vaihtoehto, ja kun Keuruun Työkanava –hankkeen myötä avautui väylä työssäoppimispainotteiseen oppimiseen itselle mielekkäällä tavalla, oli mies valmis tarttumaan haasteeseen. Marko toteaakin, että "kun on tarpeeks pitkään ollu sillä kuntouttavalla, niin on ajatellu sitä että siitä ei tulevaisuuden kannalta ole paljoa hyötyä ja siitä siirtyminen opiskelemaan tuntui luonnolliselta ja on tulevaisuuden kannalta hyödyllisempää."

Seuraavat kaksi vuotta mies siis opiskelee  työssä oppien. Intensiivijakso teoriaa sijoittui koulutuksen alkuun ja lisäksi ammatillinen ja opinnollinen ohjaus työssäoppimisen tueksi on systemaattisesti rakennettu. Materiaalipaketit koulutuksen järjestäjältä ja oppimispäiväkirjan pitäminen auttavat rakentamaan ammatillista käyttöteoriaa työtaitojen tueksi. Motivaatio on korkealla ja myös perhe kannustaa miestä etenemään askeleittain haavettaan kohti.

Puusepänalan työssä tarvitaan erityisesti käsillä tekemisen taitoa sekä tarkkuutta ja huolellisuutta mutta myös piirustusten lukutaitoa, mallineiden tekotaitoa, kykyä tehdä työkoneiden asetuksia sekä käyttää erilaisia työkaluja. Markoa alassa viehättävät tarkan työn vaateet, luova ongelmanratkaisu sekä aito käsityöläisyys. Työllisyysnäkymät eivät ole alan koneistumisen ja tietotekniikan yleistymisen myötä yhtä hyvät kuin aiemmin, mutta toisaalta ajassa on jälleen huomattavissa käsityöläiskulttuurin arvostuksen nousu. Marko pitää yrittäjyyttä yhtenä työllistymisväylänä, mutta ei sulje pois myöskään palkkatyötä toisen palveluksessa. Tässä vaiheessa kuitenkin opinnot ovat niin alkuvaiheessa, ettei vielä oikein uskalla pohtia työllistymisen kysymyksiä. Enemmän Markon ajatukset ovat askaroineet jatkokoulutusväylien parissa.

Marko näkee työelämäpainotteisen opiskelun työttömyysetuudella tuettuna erittäin hyvänä vaihtoehtona. Hän sanookin, että työelämästä tunnistettuja oppimisympäristöjä tarvitaan lisää, jotta useamman työttömän polku voisi edetä mahdollisimman käytännönläheisesti ammattia kohti. Työssä tapahtuvassa ohjatussa opiskelussa vahvistuvat taitojen lisäksi myös verkostot, joita voi tulevaisuuden työnhaussa mielekkäällä tavalla hyödyntää.

Teksti ja kuva: Tanja Leppä