Minna laajensi osaamistaan toimintaterapeutista lähihoitajaksi - Opinkeuruu

Multialainen Minna Rautiainen, 37, odottelee tulevaa kevättä innokkaasti. Kesällä päättyvät lähes kahden vuoden sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnot ja Minna valmistuu lähihoitajaksi Jyväskylän aikuisopiston Keuruun toimipisteestä.

minna

Miten ja miksi päätit hakea lähihoitajaopintoihin?

Olen aiemmalta koulutukseltani toimintaterapeutti. Vuonna 2015 olin perhevapaalla nuoremman lapseni kanssa. Työsuhde päättyi perhevapaan aikana, eikä töitä ollut tiedossa ainakaan lähialueilla. Pohdin eri uravaihtoehtoja, kun mieheni näki Jyväskylän aikuisopiston lehti-ilmoituksen ja kannusti opiskelemaan lähihoitajaksi. Niinpä päätin hakea!

Toukokuun alussa oli soveltuvuuskokeet, joihin sain kutsun. Psykologiset testit koin tärkeänä, ja ne olivat minulle ennestään tuttuja toimintaterapeuttiopinnoista. Opiskelijan kannalta soveltuvuuskokeet antavat tärkeää tietoa onko mahdollisuuksia alalle. Myös työelämä korostaa niitä, onhan kyse asiakkaan turvallisuudesta.

Millaista opiskelu lähihoitajaksi on ollut käytännössä?

Ensimmäisen syksyn opiskelimme paljon ryhmissä. Yhteishenki opiskelijoiden kesken on ollut hyvä alusta asti.  Ryhmätöissä tuli esiin, että nuorilla on joustavammat aikataulut, kun taas perheellisellä ei ole mahdollisuutta opiskella illalla ja yöllä. Erilaiset rytmit ja oppimistavat kuitenkin tukivat toisiaan ja hyödynsimme kaikkien vahvuuksia. Loka-marraskuussa 2015 alkoi myös ensimmäinen työssäoppiminen, jonka suoritin päiväkodissa.

Keväällä 2016 alkoi hoidon ja huolenpidon opinnot, joissa käytiin läpi mm. sairauksia ja lääkehoitoa. Opintoja sai tehdä yksin tai pareittain ja niihin kuului tenttejä. Tunneilla käytettiin myös aikaa keskusteluun. Muutamia opiskelijoita oli samanaikaisesti työelämässä, joten heiltä saimme kuulla tuoreinta tietoa. 

Pääsimme myös tässä vaiheessa työssäoppimisjaksoille, joista osan tein Multialla palvelutalo Poukamassa ja osan Keuruulla vanhuspalveluissa. Minun ei tarvinnut käydä kuntoutumisen tukemisen teoriatunneilla aiemman osaamisen takia.

Toisena syksynä opiskelimme osaamisalaopintoja, jotka kestivät puolisen vuotta. Valitsemassani sairaanhoidon ja huolenpidon kokonaisuudessa meitä on ollut noin 10 henkilön ryhmä. Välillä opiskelimme tiettyjä juttuja yhdessä vanhustyön ryhmän kanssa. Loppuvaiheessa on tehty lisäksi valinnaisia opintoja.

Miten työpaikoilla on otettu opiskelijat vastaan?

Opiskelijat on otettu työssäoppimispaikoissa tosi hyvin vastaan ja olen saanut hyvää ohjausta! Opiskelijalta tietysti toivotaan, että mahdollisimman paljon itse kyselee ja ottaa selvää. Myös työelämässä otetaan huomioon erilaiset tavat oppia. Työssäoppimistakin on mahdollista henkilökohtaistaa ja esimerkiksi neuvotella sille lisää aikaa.

Keuruulta on ollut helppo saada työssäoppimispaikka ja kouluttajat olivat avuksi käytännön asioissa. Myös osaaminen on osoitettu samoissa paikoissa näyttötutkinto-opiskeluun kuuluvissa tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksia ei tarvitse jännittää. Kaikkea ei tarvitse tietää vaan riittää, että tietää mistä tietoa haetaan. Kriteerit ja ohjeet ovat kaikille samat ja tutkintotilaisuuspäivinä tehdään ja toimitaan niin kuin työpaikassa normaalistikin toimitaan. Ammattitaito näytetään työpaikka-arvioijille ja sellaiset asiat, mitkä eivät toteudu, kerrotaan suusanallisesti.

Mikä on parasta tulevassa ammatissa?

Minulle on tärkeää, että voin auttaa ihmisiä. Suorittamani toimintaterapeutin ja lähihoitajan opinnot tukevat hyvin toisiaan. Jatkossa ikäihmiset asuvat mahdollisimman pitkään kotona, joten voin tukea asiakkaita monipuolisesti. Kuntoutus on tärkeää niin kauan kuin "lusikka pysyy asiakkaan omassa kädessä".

Minkälainen opiskelupaikka Keuruun toimipiste on?

Keuruulla pystytään henkilökohtaistamaan opintoja ja huomioimaan opiskelijan elämäntilanne todella hyvin. Täällä otetaan huomioon, että elämään kuuluu muutakin, ja jokaisella on erilainen perhe- ja elämäntilanne. Itse olen saanut kouluttajilta saa apua ja ohjausta. On iso asia, että yksin ei tarvitse pärjätä ja miettiä. Kouluttajiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä! Opintojen uudelleen suunnittelu kannattaa, jos tulee muutoksia elämässä.

Millaista on aikuisena opiskelu?

Alussa itsekin mietti paljon, että miten opiskelu onnistuu perheellisenä. Minulla on kaksi lasta, joten vein aamuisin lapset päiväkotiin ja varasin päivät opintoihin. Meillä mies on auttanut missä on pystynyt. Myös appivanhemmista ja lähiverkostosta on ollut paljon apua. Esimerkiksi tenttikausina mummu on useampana viikonloppuna ottanut lapset hoitoon pariksi tunniksi, jotta olen voinut itse lukea. Ylipäänsä ennakointi on tärkeää. Opiskelu on ollut etusijalla ja koko perhe on sitoutunut siihen. On tärkeää muistaa, että opiskelu on vain vaihe eikä se kestä koko elämää!

Taloudellinen tilanne mietitytti opiskelussa etukäteen, mutta yllätyin positiivisesti, kun kuulin että tulot pysyvät opintojen ajan samalla tasolla. Olen opiskellut työttömyysetuudella tuettuna.

Mielestäni opiskelu myös antaa paljon. On mahtava tunne, kun saa jonkun tehtävän tehtyä ja saa hyvää palautetta. Muistan hyvin, kun yhden päiväkotijakson arviointikokous oli ohi ja työpaikka-arvioija onnitteli minua. Sanoin, että sitten vasta tuuletankin, kun saan lähihoitajan paperit!