Tradenomiksi opiskelu onnistuu työn ohessakin - Opinkeuruu

virpi lähiKeuruulainen Virpi Palovesi-Viinikka päätyi nuorena kesätöihin Hotelli Keurusselkään ja jäi sille tielle yli     kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Virpin innostus liiketalouteen näkyi jo pienenä hänen järjestellessä kauraryynipaketteja myyntikuntoon leikkimökissään. Hän suoritti merkonomiopinnot työn ohessa 1980- ja 90-luvun taitteessa, mutta vasta nyt Virpi on päässyt kiinni varsinaiseen unelmaansa. Hän opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa tradenomiksi ja haluaa tehdä opinnäytetyönsä Keuruun hyödyksi.

Virpi on työskennellyt viime vuodet Alkon palveluksessa. Nykyisten työkavereiden kautta hän sai myös lopullisen sysäyksen lähteä opiskelemaan. Toisten esimerkki todisti, että työn ohessa on mahdollista opiskella: "Kaikki on omasta motivaatiosta kiinni" Virpi sanoo. Motivaatiota Virpillä onkin riittänyt. Viime lukuvuoden aikana hän suoritti huikeat 79 opintopistettä työn ohessa. Työnantaja on myös tukenut, ja joustoa työvuorojärjestelyihin on löytynyt kiitettävästi.

"Jos aikoo itseään kehittää, on lähdettävä koulun penkille" Virpi toteaa. Hänellä on motivaatiota opiskella, koska työelämän vaatimukset muuttuvat koko ajan ja vanha tutkinto oli auttamattomasti vanhentunut. Virpi haluaa myös saada kaikki irti itsestään suhteessa työhön. Hänestä on mukavampi tehdä töitä, kun pystyy hahmottamaan työn kokonaisuutena ja ymmärtämään asioiden merkityksen. Silloin on myös helpompi sitoutua työhönsä.

Virpille tarjoutui viime syksynä mahdollisuus aloittaa opiskelut. Lapset olivat lähteneet maailmalle ja sen myötä oli tullut tilaa omalle "harrastukselle". Tieto Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutustarjonnasta, opinnoista ja hakuajoista löytyi oppilaitoksen nettisivuilta. Virpin tehtäväksi jäi sitten lukea tenttikirja, joka oli Virpin kauhuksi englanniksi. Se ei kuitenkaan koitunut esteeksi hakemiselle. Pääsykokeissa tehtävänä oli kirjoittaa tenttikirjan pääkohdista essee suomeksi, vastata monivalintatehtäviin ja ratkaista matemaattisia päässälaskutehtäviä. Pääsykoetilanne oli jännittävä, mutta niin se taisi olla kaikille.

Opiskelut ovat antaneet Virpille enemmän kuin hän osasi odottaa. Erityisen antoisaa on ollut ryhmässä opiskelu. Oppiminen on yhdessä oppimista, tuetaan toisia ja ystävyyssuhteita muodostuu helposti. Keuruulta käsin opiskelevalle Virpille myös mahdollisuus suorittaa opintoja verkossa on ollut tärkeää. Haastavinta opiskelussa on ollut oman elämän aikatauluttaminen ja tottuminen aktiiviseen työskentelyyn tietokoneella ja verkossa. Jotkut kurssit vaativat paljon itseopiskelua kotona, mutta tiukassa paikassa oma vahva motivaatio ja läheisten tuki on auttanut eteenpäin.

Aikuisena opiskelu eroaa nuorisoasteen opiskelusta. Virpin opiskelukaverit ovat iältään noin 25–55 –vuotiaita. Aikuiskoulutuksessa kurssit ovat lyhyempiä eli sama sisältö käydään läpi tiiviimmässä aikataulussa. Aikuinen peilaa opittavaa työelämään ja ammentaa siitä, ryhmässä kokemukset vielä moninkertaistuvat.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Virpin mukaan nuorekas ja dynaaminen opiskeluympäristö. Opetus on käytännönläheistä ja tieto on helposti sovellettavissa käytäntöön. Esimerkiksi juridiikassa opiskeltavat asiat ovat Virpin mukaan hyödyksi jokapäiväisessä elämässä. Myös opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat huomioidaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hyvin. Opettajat ovat innostavia ja kannustavat eteenpäin.

 "Jos on taloudellisesti mahdollista, niin kannattaa lähteä opiskelemaan, sillä opiskelu antaa yllättävän paljon. Kaikkea ei myöskään kannata mitata rahassa ja itsensä kehittäminen kannattaa aina," kannustaa Virpi. Opinnot ovat vieneet Virpin mukanaan, eikä hän voisi kuvitella jättävänsä niitä kesken. Virpin tulevaisuus on vielä avoin, mutta työskentely kotipaikkakunnalla kiinnostaa, eivätkä jatko-opinnotkaan ole poissuljettu vaihtoehto.