Henkilöstökoulutus - Opinkeuruu

Henkilöstön kouluttaminen

Henkilöstökoulutus on työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tarve pohjautuu työyhteisön toimintaan ja tavoitteisiin. Tarvittavan koulutuksen määrään ja sisältöön vaikuttavat henkilöstön peruskoulutustaso, ikärakenne sekä yritysympäristössä tapahtuvien muutosten määrä ja laatu.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus räätälöidään yrityksen tai yhteisön tarpeiden mukaan ja se on osittain omarahoitteista. 

Lisätiedot: koulutuksenjärjestäjät 

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on yrityksille räätälöityä työvoimapoliittista koulutusta, jonka yritys ja työhallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä. Yhteishankinta sopii uuden osaavan työvoiman rekrytointiin sekä muutos- ja kehittämistilanteisiin. Yhteishankintakoulutuksien vaihtoehdot ovat RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus.

Lisätiedot: Te-palvelut

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on kaikille avointa, valtion osittain rahoittamaa koulutusta. Opiskelijoilta peritään osallistumismaksu.

Lisätiedot: koulutuksenjärjestäjät