Rekrytointi - Opinkeuruu

Rekrytointi

Työnantajalla on monia mahdollisuuksia rekrytoida joustavasti uusia työntekijöitä. Yksi mahdollisuus on rekrytoiva koulutusohjelma tai oppisopimus, jonka kautta on mahdollista kouluttaa uusia osaajia työnantajan tarpeisiin. Työnantaja voi myös hyödyntää työllistämistä tapana rekrytoida uutta työvoimaa.  

Yhteishankintakoulutus

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe:  

  • RekryKoulutus – kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta.
  • TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
  • MuutosKoulutus – työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Koulutuksia voidaan yhdistää. Nk. vaihtovalmennuksessa toteutetaan samanaikaisesti RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta. Vaihtovalmennus on koulutusmalli, jossa työpaikalta jatko- tai täydennyskoulutukseen lähtevän tai lähtevien työntekijöiden tilalle koulutetaan työtön työnhakija joko samoihin tai eri työtehtäviin.

Lisätiedot: Mol.fi

Oppisopimuskoulutus

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan tai, mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada työ- ja elinkeinotoimistosta haettavaa palkkatukea.  Työnantajalle maksetaan palkkatuki täysimääräisenä koko koulutuksen ajalta sekä koulutuskorvaus, jonka suuruus vaihtelee koulutettavan iän ja elämäntilanteen mukaan.

Lisätiedot: Mol.fi ja Oppisopimus.fi

Työssäoppimisympäristön tarjoaminen

Työssäoppimisympäristön tarjoaminen omaehtoisesti opiskelevalle: henkilö voi hakeutua opiskelemaan tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Tietyin edellytyksin hänen on mahdollista opiskella työttömyysetuudella. Tällaisessa koulutusmallissa yrittäjät voivat tukea tutkinnon suorittajan opinpolkua tarjoamalla monipuolisia ja vaihtelevia työssäoppimisympäristöjä sekä hyvää ohjausta. Kuluja ei työnantajalle synny.

Lisätiedot: koulutuksenjärjestät

Työllistäminen

  • Työkokeilu: Työkokeilu on työnantajalle ilmaista, eikä kokeiluun tuleva työnhakija ole työsuhteessa yritykseen/organisaatioon tai työ- ja elinkeinotoimistoon.
  • Palkkatuki: Työ- ja elinkeinotoimisto voi madaltaa kynnystä työelämään pääsylle maksamalla työllistämistukea työnantajalle.  Tukea myönnetään pidempään työttömänä olleen, vajaakuntoisen, nuoren tai syrjäytymisvaarassa olevan työllistämiseen.

Lisätiedot: Mol.fi

sekä 

Keuruulla yrityksiä työllistämiskysymyksissä palvelee Työllisyyspalvelut www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/tyollisyyspalvelut